Evelien Mustert

Evelien Mustert is een onderwijsprofessional met bijna 25 jaar ervaring in het (montessori-)basisonderwijs en speciaal onderwijs. Maria Montessori gebruikte de slogan: "Leer mij het zelf te doen". Dit is niet alleen van toepassing binnen de schoolmuren maar zeker ook in de paardenbak tijdens coachsessies!

 

In de dagelijkse omgang met kinderen, ouders en collega's merkte Evelien dat zij vaak tegen problemen aanlopen waar niet direct een antwoord of oplossing voor te vinden is.  Door middel van het coachen met paarden kunnen kleine en grote mensen antwoorden vinden op hun vragen. Niet de coach draagt de oplossing aan maar zijzelf. LEER MIJ HET ZELF TE DOEN is ook daar van toepassing!

 

Haar liefde voor paarden begon al op jonge leeftijd en is nooit meer over gegaan. Inmiddels heeft Evelien 40 jaar paardenervaring. Waar de focus vroeger op het rijden en opleiden van paarden lag, is deze nu vooral gericht op het gedrag van paarden.  Een logisch vervolg was dan ook om een opleiding tot coach met paarden te volgen. Evelien is Excellent Coach met paarden.  Zij gebruikt o.a. de PAS (Paard Als Spiegel) methodiek om kinderen en (jong) volwassenen te coachen en te begeleiden. 

 

Evelien is heel goed in het kritisch luisteren en filteren van informatie.  Dit weet zij op een respectvolle en soms humoristische wijze terug te koppelen naar de coachee. Daarnaast is Evelien bijzonder creatief van geest en uitermate gericht op oplossingsgericht coachen. Samen met haar paarden vormt Evelien een sterk team!

 

"You never walk alone"