Paardenkracht voor Teams


Lees hier over Gert-Jan en zijn team

Gert Jan runt reeds meerdere jaren succesvol zijn bedrijf

in de uitzendbranche.

 

Zijn bedrijf is de laatste jaren flink gegroeid, het aantal werknemers op kantoor is sinds de opstart meer dan verdubbeld. Inmiddels heeft Gert Jan 8 werknemers die samen met hem het kantoor runnen.

 

Gert Jan juicht het groeien van zijn bedrijf toe, maar ervaart ook wat strubbelingen. In gesprek met ons vertelt hij dat het de laatste tijd wat stroef gaat op kantoor. Er heerst soms een wat bedrukte sfeer en het werk lijkt daardoor niet altijd evenwichtig verdeeld onder de collega’s, waardoor er ook meer werkdruk ontstaat.

Volgens Gert Jan moet er iets gebeuren met het thema communicatie op de werkvloer.

 

We bieden Gert Jan een dag teamtraining met de paarden aan.

 

In de eerste opdracht ontmoeten de collega's kort de paarden, dan doen ze elk op hun eigen manier en afzonderlijk van elkaar. Ons valt daarbij op dat ze elk op hun manier veel aandacht besteden aan contact maken, ze doen allemaal hun best om contact te krijgen en "gezien te worden" door het paard.

We benoemen in het kort onze observatie en zetten de opdracht vooral in als een basis voor veilig werken met de paarden.

 

We besluiten het team in zijn geheel in beweging te zetten, zodat wij als coach kunnen observeren hoe het team samenwerkt en omgaat met een uitdaging.

 

Het team bouwt samen een parcours van obstakels (ergens overheen, onderdoor en tussendoor). Ze krijgen de opdracht de route als team samen met de paarden af te leggen. Ze mogen even een paar minuutjes overleggen vooraf hoe ze dit gaan doen. 

 

Ze staan in een kring en opperen allemaal ideeën. Vervolgens neemt Gert Jan de leiding in het gesprek, hij zegt: "als we het nou zo doen.., jij gaat daar.., jij doet dat.., en ik ga.."

Het team knikt en begint aan de opdracht.

 

We zien dat Gert Jan voorop gaat en tijdens de opdracht aansturing blijft geven. Het lijkt alsof hij ALLES regelt. Bij de collega’s zien we op dat moment een vrij passieve houding ontstaan, ze wachten op instructies van Gert Jan. We zien weinig energie in het team. En dan blijft het paard plots stilstaan.

 

Het paard gaat geen meter meer vooruit. Er wordt dan van alles geprobeerd. Gert Jan oppert: "neem jij het paard eens, en als jij nu eens daar gaat staan en jij gaat voorop…" Hij probeert met man en macht het team in beweging te krijgen. Het paard blijft nog staan en komt niet in beweging.

We zien nu de frustratie bij Gert Jan en ook bij zijn team toenemen. De collega’s inclusief Gert Jan kijken ons met enige teleurstelling op hun gezicht aan. Wat nu?

 

 

We stappen op het team af en benoemen onze observatie en stellen enkele vragen:

Wat gebeurt er?

Wie doet wat?

Wie is hier voornamelijk aan het werk?

Hoe komt dit team in beweging?

Wat heeft het team nodig?

 

Dan neemt plots een dame het woord. Ze was tot die tijd vrij stil en volgde vooral de instructies van Gert Jan, maar oppert dan het volgende: "dit is wat er ook op onze werkvloer gebeurt". De collega's kijken elkaar aan en knikken voorzichtig.

 

Ze zegt: "Gert Jan vertelt wat we moeten doen en wij volgen dat op". "Maar waarom doet het paard dat niet? Waarom komt hij niet mee?"

 

 

We zien nu bij Gert Jan iets veranderen in zijn houding. Hij lijkt tot een inzicht te komen. "Tja.." zegt hij: "volgens mij is dat nu juist het probleem. Jullie wachten allemaal op mijn instructies. Ik heb het gevoel dat alles van mij afhangt. Ik ben degene die alles in beweging moet zetten". 

 

Gert Jan komt tot het inzicht dat als hij op deze manier zijn team blijft aansturen er weinig beweging gaat komen, ondanks zijn “harde” werk. Hij heeft de beste intenties, maar het werkt niet..

 

Nu zien we bij collega’s ook de houding veranderen. "Maar wat als wij ook iets doen? Waarom laten wij alles aan Gert Jan over? Misschien moeten we niet wachten, maar Gert Jan ook meer ondersteunen?"

 

Wij doen een voorstel: "Wat als Gert Jan jullie meer ruimte en verantwoordelijk zou geven om zelf initiatief te tonen?

 

We geven ze weer enkele minuutjes om te overleggen. We zien nu een ander overleg ontstaan. Er wordt naar elkaar geluisterd en elk idee wordt serieus besproken. Gert Jan neemt nu een iets afwachtende houding aan en het team maakt samen een plan. Hij vertrouwt er nu op dat zij het kunnen. 

 

Ze lopen samen naar het paard en beginnen opnieuw aan de route. We zien nog steeds enige aarzeling en het paard lijkt te wachten.

 

Plots zegt Gert Jan: "we moeten er ook in geloven dat we het kunnen! Wij kunnen dit! Als we allemaal kijken waar we naartoe willen en wij gaan lopen komt het paard vast mee."

 

Gert Jan neemt het paard weer vast. De collega's kijken elkaar aan en knikken! Ze gaan lopen…samen!

Plots komt het paard in beweging. Hij sluit aan. "Ja het lukt", roept een dame!

 

Het paard volgt Gert Jan en het team komt samen in beweging! We zien nu ook de non-verbale communicatie veranderen. Ze lopen samen, Gert Jan met het paard. Enkele collega’s voorop, enkele volgen. Ze bereiken nu samen het doel!

 

 

Yes!! Het is ons gelukt!! Het team reageert enthousiast!

 

In het afrondend kringgesprek geeft Gert Jan aan dat dit voor hem echt een openbaring was. "Ik probeer nog steeds alles te regelen en realiseer me nu dat ik mijn mensen meer vertrouwen geven.

Zij kunnen dit, ik hoef niet alles (zelf) te doen."

 

"Met mijn leiderschap bied ik veiligheid en vertrouwen en geef hun de ruimte om te participeren. Zo kan iedereen doen waar hij goed in is, en dus ook initiatief nemen. Dan komen we samen in beweging."

De collega’s knikken. "Wij voelen ons nu gemotiveerd om mee te werken en hebben het gevoel dat we het samen doen. Gert Jan hoeft het niet alleen te doen!"

 

Tot slot vragen we het team even kort te overleggen over hoe zij dit de volgende dag op de werkvloer gaan toepassen?

Wat gaan zij veranderen?

Ze opperen enkele praktische oplossingen zoals een planbord, een kort ochtendoverleg. Maar ook beter naar elkaar luisteren en respect hebben voor elkaars behoeften.

 

Ze geven elkaar nu allemaal een compliment over een specifieke bijdrage in het team. 

"Ik waardeer jou als collega omdat jij…"

 

We sluiten de training af, bedanken het team voor hun openheid en vertrouwen in ons. Het team bedankt ons voor de inzichten en deze unieke ervaring.

 

"We hebben in deze dag zoveel geleerd over elkaar en onze samenwerking, dat is heel waardevol!"

 

En ook wij sluiten de dag met een goed gevoel af! Wat een tof werk hebben wij!

Op naar de volgende teamtraining. 

 

De namen en afbeelding in dit artikel zijn fictief.


Van groep naar Team


Van Groep naar Team

Een groep mensen is geen team. Een team ontstaat, wanneer er bereidheid is tot samenwerking, bereidheid om te werken aan een gezamenlijke doelstelling. Om als team succesvol te kunnen zijn, zijn enkele factoren essentieel. Vertrouwen, veiligheid, integriteit en heldere communicatie zijn onderwerpen die bijdragen aan een succesvolle samenwerking.

 

Welke factoren spelen een rol in uw team? En waaraan is behoefte?

Het antwoord op deze vraag vinden we in een training met behulp van paarden. Door met het gehele team aan de slag te gaan in praktische opdrachten in een veilige en inspirerende omgeving, ontstaat de mogelijkheid als team te groeien en de kwaliteiten in uw team te ontdekken en verder te ontwikkelen.

 

De Kracht van de Kudde

Een paard is een prooidier, en kan in de vrije natuur alleen overleven in een kudde met soortgenoten. In de kudde verdelen paarden duidelijke rollen, zo zijn er leiders, volgers en drijvers. De samenwerking in de kudde symboliseert de samenwerking van een team. Om tot een goede samenwerking te komen is het essentieel te weten wat ieders rol in het team (de kudde) is. Een paard reageert altijd vanuit een natuurlijk instinct. Het paard is een gevoelsdier en vertrouwt daarbij op zijn intuïtie. Wanneer er sprak is van een oprechte intentie bij de ander, zal er ruimte voor vertrouwen ontstaan en kan het paard aansluiten bij de kudde.

Het paard reageert altijd in het hier en nu; gisteren is geweest en morgen is nog ver weg. Het leert ons dus ook alle verwachtingen en verlangens (die tijdsgebonden zijn) uit te sluiten en meer bewustwording te vinden in het moment.

 

EQ versus IQ

Jouw plek in de organisatie en het team wordt grotendeels bepaald door de kennis en ervaring die je in huis hebt. Veel procedures en processen op de werkvloer worden geconditioneerd op basis van het IQ (de intelligentie quotiënt). 

Toch zijn er meer aspecten die bepalen of juist jij je prettig voelt in het team. De belangrijkste factoren die invloed hebben op de werksfeer, de beweging in het team en dus de succesfactor zijn gebaseerd op EQ (emotionele intelligentie). Ons empathisch vermogen, zelfkennis en het afstemmen op de omgeving en elkaar vormen een sterke basis voor een goed functionerend team. Een team dat successen boekt, ook op langere termijnen, doordat het veerkracht en daadkracht toont.

We gaan niet alleen voor het doel, we gaan voor het succes! 

 

Hoe gaan we te werk

Vooraf stemmen we af welke doelstelling deze training voor u heeft, en wat voor u het gewenste resultaat van de training is. In de praktijkoefeningen staat het paard en de deelnemer centraal. Het proces wordt op een professionele manier begeleid en aangestuurd door gediplomeerde en deskundige trainers. Doordat de trainers kennis hebben van bedrijfsprocessen kan snel en effectief geschakeld worden naar voorbeeldsituaties op de werkvloer.  Afhankelijk van het aantal deelnemers, zijn er meer trainers aanwezig om het proces te begeleiden.

 

In onze training staat veiligheid centraal. Veiligheid voor de deelnemer, veiligheid met en rondom het paard en veiligheid in de groep. Vooraf aan onze training wordt hiervoor nadrukkelijk uitleg en instructies gegeven. U hoeft geen ervaring met paarden te hebben. Ook is het niet erg indien u het spannend vindt om deel te nemen, geef dit vooraf aan de trainer door zodat u hierin goed begeleid kunt worden.

 

De training kan over meerdere dagdelen worden gegeven, afhankelijk van de gewenste doelstelling en het tijdspad. We werken altijd buiten, dit doen we omdat buiten werken letterlijk ruimte geeft, ruimte om te kunnen groeien. Kleding aangepast aan de weersomstandigheden wordt geadviseerd, net zoals het dragen van stevig schoeisel. Alle oefeningen vinden uitsluitend vanaf de grond naast het paard plaats.

 

Wat mag je verwachten

Een training met behulp van paarden zorgt voor bewustwording en inzicht. Doordat het paard spiegelt, geeft het ons een directe kijk op de werkelijkheid, in het hier en nu. Het paard reageert op onze intentie en emotie, waardoor we heel dichtbij onze kern komen. Door in de oefeningen het 360 graden feedback model (tip/top) toe te passen, krijgt elke deelnemer een duidelijk beeld van hoe de ander hem/haar ziet en of de ware intentie ook overkomt bij de ander. In de training streven wij ernaar iedereen direct handvatten te geven om de volgende stap te kunnen zetten in de praktijk. Het vormen van een team begint immers bij ieders individuele kwaliteiten. Samen groeien naar een volgende stap, is de eerste stap op weg naar het vormen van een team.

 

De uitdaging

Om een succesvolle samenwerking tot stand te brengen, is het belangrijk de opgedane kennis en ervaring in de praktijk uit te oefenen. Hoe goed een team uiteindelijk functioneert is mede afhankelijk van de uitvoering van gemaakte afspraken en de motivatie dit voort te zetten.

Doordat de team-samenstelling in de praktijk kan veranderen, verandert de vorm van samenwerking ook, hierdoor kan er opnieuw behoefte aan training ontstaan. Denk maar eens aan het veranderen van de samenstelling van de paardenkudde.

We bieden dan ook vervolgtrainingen aan, om zodoende tot een maximaal haalbaar en langdurig resultaat te komen.

 

De trainingen worden gegeven in dagdelen. De training wordt aangeboden inclusief lunch, diner of borrel na afsluiting. Bent u geïnteresseerd in een prijsopgave? Dan stemmen wij dit graag persoonlijk met u af in een passende aanbod.

Het is ook mogelijk vooraf aan uw training een kennismakingssessie te doen, zodat u een goede indruk kunt vormen van onze mogelijkheden. Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.

 


Interesse in deelname als team?

Neem contact met ons op!

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.


Vermenigvuldigen door te delen


Recensies

Lees hier enkele reacties van klanten na afloop van hun teambuilding:

 

"Door samen als team de opdrachten uit te voeren met het paard hebben we inzicht gekregen in elkaars kwaliteiten, elk teamlid draagt een steentje bij aan het resultaat, prachtig om dit te beleven samen".

 

"Ik ben verrast door het effect van de teamdag. Het heeft ons echt aan het denken gezet, en een flinke boost gegeven aan de sfeer binnen het team."

 

"We ontdekten onze valkuilen en konden deze op een praktische manier samen oplossen. Doordat we nu in een andere setting naar de valkuil keken kwamen er nieuwe inzichten. Tijdens het werkoverleg reflecteren we nog dikwijls even terug aan de training". 

 

"Een absolute aanrader! Geen saaie zitsessie, maar samen in beweging! Ik vond het een te gekke ervaring!"

 

"Jolijn en Evelien zijn een deskundig team samen, ze inspireren maar zijn ook niet bang om te confronteren daar waar nodig. Verhelderend!"