Verdiepingsmodules

Voor alle onderstaande V-modules geldt dat deze door deskundige en ervaren trainers worden begeleid. De V-modules zijn opengesteld voor iedereen die verdieping zoekt op één van de vakgebieden, in het bijzonder paardencoaches. De V-modules vinden plaats op de locatie van Groots & Puur met Paardenkracht in Velden. Er zijn voldoende overnachtingsmogelijkheden in de nabije omgeving. 


V1 - Introductie NLP en Horse Assisted Coaching

Leer tijdens deze studie 2-daagse de basisprincipes van NLP (Neuro Linguistisch Programmeren) en concrete toepassingen tijdens paardencoachsessies.

Tijdens het theoretisch gedeelte van de studie worden de belangrijke basisprincipes van NLP behandeld. De vooronderstellingen van NLP en de veranderingstechnieken die je als coach kunt toepassen, zowel in coachsessies met en zonder paarden. Het modelleren, de analyse van subjectieve ervaring en de communicatietechnieken komen aan de orde in deze studie.

In het praktijkgedeelte gaan we ervaren hoe we op basis van NLP-technieken de (onbewuste) vermogens van de coachee inzetbaar maken, in combinatie met paardencoaching.  Je leert hierbij enkele belangrijke basistechnieken en ontvangt deze opdrachten na afloop als hand-out voor eigen gebruik.

 

De studie 2-daagse vindt plaats op 30/31 januari 2020.

Kosten van deze studie bedragen Euro 495,00 incl. studiematerialen en lunches. 

 


V2 - Introductie Kindercoaching voor Horse Assisted Coaching

Werk jij graag met kinderen en zoek je verdieping op dit werkgebied als coach?

Tijdens deze studie 2-daagse leer je over de intakefase en informatie uitwisseling met ouders, de aspecten van het kinder-coachen, het toepassen van coachprincipes in oefeningen, het borgen of verankeren van de positieve verandering(en) en de evaluatie. Tijdens het praktijk gedeelte leer je hoe je een veilige en effectieve leeromgeving voor het kind creëert en hoe jij als coach dit samen met de paarden begeleidt. 

 

Deze studie 2-daagse vindt plaats op 26/27 september 2019.

De kosten voor deze studie bedragen Euro 395,00 incl. studiematerialen en lunches

 


V3 - Introductie Systemisch coachen met paarden

Tijdens paardencoach sessies werken we soms ongemerkt al op een systemische wijze. De paarden helpen ons inzicht te krijgen in een situatie of een systeem en vertolken hierbij vaak een bepaalde plek of rol. Daarbij helpt het de coachee om zijn eigen plek of rol te vinden in het geheel.

Door de spiegelende werking van het paard krijgen we inzichten over hoe wij "systemisch" in het leven staan. De kudde helpt ons op de diepere lagen te accepteren en aanvaarden en vanuit een egocentrisch oogpunt ons leven te leiden.

 

Ben jij benieuwd hoe jij als coach systemisch werk tijdens paardencoach sessies effectief kunt inzetten? Dan is deze 2-daagse beslist interessant voor jou!

 

Tijdens de 2-daagse studie systemisch coachen met paarden neem je kennis van het systemisch gedachtegoed en leer je als coach basisvaardigheden in systemisch coachen, die je kunt toepassen tijdens coachsessies in nabijheid van de paarden. Deze studie bestaat uit een theoretisch en praktisch gedeelte. Tijdens het praktisch gedeelte gaan we samen aan de slag en leer je tools om systemisch coachen met inzet van paarden direct toe te passen.

 

Systemisch coachen geeft veel inzichten en bewustwording op de diepere lagen. Het leert ons dat we onderdeel zijn van een geheel. Dat alles ergens zijn plek kent. Het systemisch werken is een absolute verrijking voor de paardencoach. Het geeft veel inzichten en tools die inzetbaar zijn om vanuit een breder perspectief te kunnen coachen.

 

De studie 2-daagse vindt plaats op 16/17 oktober 2019.

De kosten voor deze studie bedragen Euro 395,00 incl. studiematerialen en lunches.

 


V4- Boost je coach business!

Yes! Je hebt je diploma tot paardencoach op zak. Nu kun je aan de slag met jouw eigen bedrijf en ga je jouw coachactiviteiten opstarten!

Maar je loopt tegen van alles en nog wat aan, de opstart wordt bemoeilijkt en van coachen komt eigenlijk nog maar weinig..... herkenbaar?

 

Tijdens deze studie 2-daagse leer jij hoe jij je als coach en vooral ook als ondernemer op de "kaart" zet. Hoe maak jij van jouw eigen bedrijf een succes? Hoe ga je om met die hindernissen op de weg? 

Hoe kom je aan klanten? Je eigen commerciële talenten aanboren is hiervan een onderdeel.

Maar ook praktische zaken. Welke zaken moet je allemaal geregeld hebben als je aan de slag wil met klanten? Wat zijn de do's en don'ts van het ondernemerschap?

 

Anke Lommen van BLIK Body Language Insight and Knowlegde neemt je gedurende een dagdeel van deze studie mee in de wereld van face profiling. Wist jij dat tijdens de eerste 7 minuten van het contact met een relatie wordt beslist of we met de ander in zee willen gaan? Dit heeft alles te maken met onze eigen lichaamstaal, indrukken en interpretaties. Wat is mijn indruk? Hoe kom ik over? En wat doet dit met de ander?

Net als bij paarden maakt de mens in een fractie een eerste indruk van de ander: "moet ik vluchten, bevriezen of vechten? Is het een vriend of een vijand?"

Voor coaches is het van belang om in de "friendzone" terecht te komen, dit is de plek waarin wij met anderen een relatie kunnen opbouwen, kunnen samenwerken, en ze verder kunnen helpen. Hoe zit dit met netwerken en klanten werven?

Leer je klantcontact te optimaliseren met hulp van de waardevolle tips van Anke tijdens deze 2-daagse studie!

 

De studie 2-daagse vindt plaats op 6/7 december 2019.

De kosten voor deze studie bedragen Euro 395,00 incl. studiematerialen en lunches.

Met medewerking van gastdocente: Anke Lommen, BLIK Body Language Insight and Knowlegde 


V5-Horse-assisted Sensitive Power HaSP

Ongeveer 20 procent van alle mensen, is hoog sensitief. Zij ontvangen meer dan gemiddeld, signalen en informatie op uit hun omgeving, die voor anderen vaak niet waar te nemen zijn. Een eigenschap die een prachtige kracht kan zijn, mits er een aantal inzichten en vaardigheden ontwikkeld zijn, om deze eigenschap positief in te kunnen zetten en managen. Voor veel mensen is dit een zoektocht, want meestal gaat dit

niet vanzelf en is een steuntje in de rug meer dan welkom.

Het is zeker geen toeval dat veel hoog sensitieve mensen, zich bijzonder aangetrokken voelen tot paarden. In feite lijken zij elkaar goed aan te voelen en te begrijpen,

aangezien hun manier van waarnemen, en hun gevoeligheid, sterke overeenkomsten heeft!

 

Paarden zijn krachtige maar ook zeer sensitieve dieren. Zij hebben vanuit hun rol als kuddedier, deze eigenschappen ontwikkeld om met elkaar als kudde te kunnen overleven. Zij nemen de wereld om hen heen voortdurend waar, geven elkaar daarbij signalen. Een gezonde innerlijke en emotionele balans is belangrijk voor een kudde, en om dit

te behouden helpen en ondersteunen zij elkaar (of ons als mens als we met hen in contact komen), onder andere door spanningen te reduceren.

 

Het begeleiden van dit proces met paarden, vraagt van ons als begeleider, naast kennis over het thema, enkele belangrijke inzichten en vaardigheden. In deze verdiepende training gaan we op een ontspannen en ongedwongen wijze, op zoek naar handvatten en tools om in ons werk met mens en paard, sensitieve eigenschappen optimaal te begeleiden

en te leren inzetten als kracht.

 

Er worden wetenschappelijke achtergronden verkend, praktische oefeningen in het werken rondom dit thema, maar ook (systemische) oefeningen tot zelfonderzoek en

zelfontwikkeling. Je gaat naar huis met kennis en vaardigheden rondom het werken met mens en paard in combinatie met hoog sensitiviteit, en oefeningen om

direct toe te passen binnen je werk met je cliënt in combinatie met paarden.

 

Hierbij verkennen we onze relatie met het thema, is er aandacht voor de driehoek mens-paard-begeleider, en hoe dit te integreren in je eigen manier van werken.

 

We werken hierbij met een praktische opzet en ervaringsgericht, maar ook fenomenologisch (met wat

zich aandient).  Een bijzondere, speelse maar ook verdiepende training!

 

Heel graag tot ziens, ik kijk er naar uit je te ontmoeten.

Linda Gillis

 

Deze studie 2-daagse wordt verzorgd door onze gast-docente Linda Gillis.

De studie vindt plaats op 15/16 november.

De kosten voor deze studie bedragen Euro 395,00 incl. studiematerialen en lunches.

 


V6 - Coaching Zorgkinderen

Zorgkinderen, kinderen met een label of stempel, special

needs, specifieke behoeftes, allemaal benamingen voor kinderen die nét even iets meer of iets anders nodig hebben. Kinderen die niet (goed) mee kunnen komen in de maatschappij, die niet altijd kunnen voldoen aan wat andere mensen van hun verlangen.

Kinderen met bijvoorbeeld adhd, ass of een lvb. (lichte

verstandelijke beperking) Maar ook kinderen die een vervelende ervaring hebben mee gemaakt (in welke vorm dan ook) en net even dat extra steuntje in de rug goed kunnen gebruiken.

Iedereen kent wel één of meerdere kinderen die aan deze

beschrijving voldoen.

 

Hoe tof is het als jij als coach (met de paarden als co-coach) dat extra steuntje kan bieden, dat jij kan je cliënten inzicht kan

geven in de omgang met hun eigen emoties. Dat jij als paardencoach het kind kan laten ervaren wat zijn of haar grenzen zijn en hoe ze dit kunnen aangeven. Dat de kinderen zich verder kunnen ontwikkelen, weer leren te vertrouwen op zichzelf en wellicht ook op anderen.

 

In deze 2-daagse studie neem ik je mee in de wereld van het coachen met zorgkinderen, we behandelen gedeeltes theorie over verschillende diagnoses, en gaan aan de slag in de bak met casussen, rollenspellen en oefenen we op elkaar.

De praktische kant komt ook aan de orde. Je leert verschillende nieuwe activiteiten en we behandelen mogelijke 'agressie' en hoe daar mee om te gaan. Ook leg ik uit hoe je, op basis van jouw achtergrond, bij gemeentes binnen kunt komen zodat je bijvoorbeeld uitbetaald kan worden via een PGB.

 

Wie ben ik?

Ik ben Bianca van der Voort. Ik geef coaching met behulp van paarden binnen mijn bedrijven Horsebuddy en KuddeCoaching.

Bij Horsebuddy ligt de nadruk op individueel (zowel particulier als in opdracht van gemeentes) en ben ik gespecialiseerd in

kinderen, jongeren en jongvolwassenen met oa adhd, ass en lvb.

Bij KuddeCoaching ga ik vooral aan de slag met groepen, teams en het zakenleven.

Ik heb Horsebuddy opgericht in 2012 en ik werk inmiddels meer dan fulltime.

 

Graag tot ziens!

Bianca van der Voort

 

De studie Zorgkinderen vindt plaats op 21-22 oktober 2019 op de locatie van Groots & Puur met Paardenkracht in Velden. 

De kosten voor de studie bedragen in 2019 Euro 395,00 incl. studiematerialen en lunches.

Er zijn slechts een beperkt aantal plekken beschikbaar (max. 8 personen).

Gastdocente: Bianca van der Voort


V7 - Paardentaal en paardengedrag voor coaches

De inzet van paarden tijdens coachsessies vergt van jou als coach niet alleen kennis en kundigheid van het coachvak.

Minstens zo belangrijk is de kennis van het paard.

Paarden zijn meesters in communicatie.

 

Wat vertellen ze ons?

Wat laten ze zien?

Hoe reageren wij als mens op het gedrag van het paard?

 

Om de uitwisseling van informatie tussen het paard en de coachee op een effectieve manier toe te kunnen passen in de praktijk is kennis van het natuurlijk gedrag van het paard ontzettend belangrijk.

 

In deze 2-daagse verdiepingsmodule voor coaches wordt aandacht besteed aan het paardengedrag en de paardentaal.

Wat vertelt het paard ons? Wat kunnen wij daarmee als coach?

Hoe kunnen wij als coach de natuurlijke gedragingen en signalen leren herkennen en erkennen, met als doel veiligheid en kundigheid te kunnen garanderen tijdens coachsessies?

 

Kennis van paardengedrag en paardentaal is belangrijk om het paardenwelzijn tijdens coachwerkzaamheden te kunnen borgen en dus een MUST voor elke paardencoach!

 

Deze verdiepingsmodule vindt plaats op diverse data in 2020.

De kosten voor deze studie bedragen Euro 495,00 incl. studiematerialen en lunches