Verdiepingsmodules 2019

Voor alle onderstaande V-modules geldt dat deze door deskundige en ervaren trainers worden begeleid. De V-modules zijn opengesteld voor iedereen die verdieping zoekt op één van de vakgebieden, in het bijzonder paardencoaches. De V-modules vinden plaats op de locatie van Groots & Puur met Paardenkracht in Velden. Er zijn voldoende overnachtingsmogelijkheden in de nabije omgeving. 


V1 - Introductie NLP en Horse Assisted Coaching

Leer tijdens deze studie 2-daagse de basisprincipes van NLP (Neuro Linguistisch Programmeren) en concrete toepassingen tijdens paardencoachsessies.

Tijdens het theoretisch gedeelte van de studie worden de belangrijke basisprincipes van NLP behandeld. De vooronderstellingen van NLP en de veranderingstechnieken die je als coach kunt toepassen, zowel in coachsessies met en zonder paarden. Het modelleren, de analyse van subjectieve ervaring en de communicatietechnieken komen aan de orde in deze studie.

In het praktijkgedeelte gaan we ervaren hoe we op basis van NLP-technieken de (onbewuste) vermogens van de coachee inzetbaar maken, in combinatie met paardencoaching.  Je leert hierbij enkele belangrijke basistechnieken en ontvangt deze opdrachten na afloop als hand-out voor eigen gebruik.

 

De studie 2-daagse vindt plaats op 23/24 augustus 2019.

Kosten van deze studie bedragen Euro 395,00 incl. studiematerialen en lunches. 

 


V2 - Introductie Kindercoaching voor Horse Assisted Coaching

Werk jij graag met kinderen en zoek je verdieping op dit werkgebied als coach?

Tijdens deze studie 2-daagse leer je over de intakefase en informatie uitwisseling met ouders, de aspecten van het kinder-coachen, het toepassen van coachprincipes in oefeningen, het borgen of verankeren van de positieve verandering(en) en de evaluatie. Tijdens het praktijk gedeelte leer je hoe je een veilige en effectieve leeromgeving voor het kind creëert en hoe jij als coach dit samen met de paarden begeleidt. 

 

Deze studie 2-daagse vindt plaats op 26/27 september 2019.

De kosten voor deze studie bedragen Euro 395,00 incl. studiematerialen en lunches

 


V3 - Introductie Systemisch coachen met paarden

Tijdens paardencoach sessies werken we soms ongemerkt reeds op een systemische wijze. De paarden helpen ons inzicht te krijgen in een situatie of een systeem en vertolken hierbij vaak een belangrijke rol.

Ben jij benieuwd hoe jij als coach systemisch werk tijdens paardencoach sessies kunt inzetten? Dan is deze 2-daagse beslist interessant voor jou!

Tijdens deze 2-daagse studie systemisch coachen met paarden leer je als coach basisvaardigheden in systemisch coachen, die je kunt toepassen tijdens coachsessies bij de paarden. Deze studie bestaat uit een theoretisch en praktisch gedeelte. Tijdens het praktisch gedeelte gaan we zelf aan de slag en leren ervaringsgericht met de paarden. Systemisch coachen geeft veel inzichten en bewustwording op de diepere lagen. Een verrijking voor de paardencoach om deze tools te kunnen inzetten en daarmee vanuit een breed perspectief te kunnen coachen.

 

De studie 2-daagse vindt plaats op 16/17 oktober 2019.

De kosten voor deze studie bedragen Euro 395,00 incl. studiematerialen en lunches.

 


V4- Boost je coach business!

Yes! Je hebt je diploma tot paardencoach op zak. Nu kun je aan de slag met jouw eigen bedrijf en ga je jouw coachactiviteiten opstarten!

Maar je loopt tegen van alles en nog wat aan, de opstart wordt bemoeilijkt en van coachen komt eigenlijk nog maar weinig..... herkenbaar?

Tijdens deze studie 2-daagse leer jij hoe jij je als coach en vooral ook als ondernemer op de "kaart" zet. Hoe maak jij van jouw eigen bedrijf een succes? Hoe ga je om met die hindernissen op de weg? 

Hoe kom je aan klanten? Je eigen commerciële talenten aanboren is hiervan een onderdeel.

Maar ook praktische zaken. Welke zaken moet je allemaal geregeld hebben als je aan de slag wil met klanten? Wat zijn de do's en don'ts van het ondernemerschap?

 

De studie 2-daagse vindt plaats op 6/7 december 2019.

De kosten voor deze studie bedragen Euro 395,00 incl. studiematerialen en lunches.

 


V5-Horse-assisted Sensitive Power HaSP

Ongeveer 20 procent van alle mensen, is hoog sensitief. Zij ontvangen meer dan gemiddeld, signalen en informatie op uit hun omgeving, die voor anderen vaak niet waar te nemen zijn. Een eigenschap die een prachtige kracht kan zijn, mits er een aantal inzichten en vaardigheden ontwikkeld zijn, om deze eigenschap positief in te kunnen zetten en managen. Voor veel mensen is dit een zoektocht, want meestal gaat dit

niet vanzelf en is een steuntje in de rug meer dan welkom.

Het is zeker geen toeval dat veel hoog sensitieve mensen, zich bijzonder aangetrokken voelen tot paarden. In feite lijken zij elkaar goed aan te voelen en te begrijpen,

aangezien hun manier van waarnemen, en hun gevoeligheid, sterke overeenkomsten heeft!

 

Paarden zijn krachtige maar ook zeer sensitieve dieren. Zij hebben vanuit hun rol als kuddedier, deze eigenschappen ontwikkeld om met elkaar als kudde te kunnen overleven. Zij nemen de wereld om hen heen voortdurend waar, geven elkaar daarbij signalen. Een gezonde innerlijke en emotionele balans is belangrijk voor een kudde, en om dit

te behouden helpen en ondersteunen zij elkaar (of ons als mens als we met hen in contact komen), onder andere door spanningen te reduceren.

 

Het begeleiden van dit proces met paarden, vraagt van ons als begeleider, naast kennis over het thema, enkele belangrijke inzichten en vaardigheden. In deze verdiepende training gaan we op een ontspannen en ongedwongen wijze, op zoek naar handvatten en tools om in ons werk met mens en paard, sensitieve eigenschappen optimaal te begeleiden

en te leren inzetten als kracht.

 

Er worden wetenschappelijke achtergronden verkend, praktische oefeningen in het werken rondom dit thema, maar ook (systemische) oefeningen tot zelfonderzoek en

zelfontwikkeling. Je gaat naar huis met kennis en vaardigheden rondom het werken met mens en paard in combinatie met hoog sensitiviteit, en oefeningen om

direct toe te passen binnen je werk met je cliënt in combinatie met paarden.

 

Hierbij verkennen we onze relatie met het thema, is er aandacht voor de driehoek mens-paard-begeleider, en hoe dit te integreren in je eigen manier van werken.

 

We werken hierbij met een praktische opzet en ervaringsgericht, maar ook fenomenologisch (met wat

zich aandient).  Een bijzondere, speelse maar ook verdiepende training!

 

Heel graag tot ziens, ik kijk er naar uit je te ontmoeten.

Linda Gillis

 

Deze studie 2-daagse wordt verzorgd door onze gast-docente Linda Gillis.

De studie vindt plaats op 27/28 juni en 15/16 november.

De kosten voor deze studie bedragen Euro 395,00 incl. studiematerialen en lunches.