Verdiepingsmodules

Voor alle onderstaande V-modules geldt dat deze door deskundige en ervaren trainers worden begeleid. De V-modules zijn opengesteld voor iedereen die verdieping zoekt op één van de vakgebieden, in het bijzonder paardencoaches. De V-modules vinden plaats op de locatie van Groots & Puur met Paardenkracht in Velden, tenzij anders aangegeven. Er zijn voldoende overnachtingsmogelijkheden in de nabije omgeving. Je ontvangt een bewijs van deelname na het volgen van de verdiepingsmodule.

 

Kosten:

De prijs voor verdiepingsmodules bedraagt 495,00 euro inclusief studiematerialen, lunches en tussendoortjes.

 

Heb je interesse in deelname aan meerdere studies bekijk dan ons gunstige combinatiepakket!

 

Genoemde prijzen zijn exclusief BTW, voor particulier of bedrijven met BTW vrijstelling is facturatie op basis 0% BTW tarief (CRKBO vrijstelling) mogelijk.

 


V1 - Introductie NLP en Horse Assisted Coaching

Leer tijdens deze studie 2-daagse de basisprincipes van NLP (Neuro Linguistisch Programmeren) en concrete toepassingen tijdens paardencoachsessies.

Tijdens het theoretisch gedeelte van de studie worden de belangrijke basisprincipes van NLP behandeld. De vooronderstellingen van NLP en de veranderingstechnieken die je als coach kunt toepassen, zowel in coachsessies met en zonder paarden. Het modelleren, de analyse van subjectieve ervaring en de communicatietechnieken komen aan de orde in deze studie.

In het praktijkgedeelte gaan we ervaren hoe we op basis van NLP-technieken de (onbewuste) vermogens van de coachee inzetbaar maken, in combinatie met paardencoaching.  Je leert hierbij enkele belangrijke basistechnieken en ontvangt deze opdrachten na afloop als hand-out voor eigen gebruik.

 

De volgende studie 2-daagse vindt plaats op 25/26 maart 2021.

 


V2 - Introductie Kindercoaching voor Horse Assisted Coaching

Werk jij graag met kinderen en zoek je verdieping op dit werkgebied als coach?

Tijdens deze studie 2-daagse leer je over de intakefase en informatie uitwisseling met ouders, de aspecten van het kinder-coachen, het toepassen van coachprincipes in oefeningen, het borgen of verankeren van de positieve verandering(en) en de evaluatie. Tijdens het praktijk gedeelte leer je hoe je een veilige en effectieve leeromgeving voor het kind creëert en hoe jij als coach dit samen met de paarden begeleidt. 

 

De volgende studie 2-daagse vindt plaats op 9/10 april 2021.


V3 - Introductie Systemisch coachen met paarden

Tijdens paardencoach sessies werken we soms ongemerkt al op een systemische wijze. De paarden helpen ons inzicht te krijgen in een situatie of een systeem en vertolken hierbij vaak een bepaalde plek of rol. Daarbij helpt het de coachee om zijn eigen plek of rol te vinden in het geheel.

Door de spiegelende werking van het paard krijgen we inzichten over hoe wij "systemisch" in het leven staan. De kudde helpt ons op de diepere lagen te accepteren en aanvaarden en vanuit een egocentrisch oogpunt ons leven te leiden.

 

Ben jij benieuwd hoe jij als coach systemisch werk tijdens paardencoach sessies effectief kunt inzetten? Dan is deze 2-daagse beslist interessant voor jou!

 

Tijdens de 2-daagse studie systemisch coachen met paarden neem je kennis van het systemisch gedachtegoed en leer je als coach basisvaardigheden in systemisch coachen, die je kunt toepassen tijdens coachsessies in nabijheid van de paarden. Deze studie bestaat uit een theoretisch en praktisch gedeelte. Tijdens het praktisch gedeelte gaan we samen aan de slag en leer je tools om systemisch coachen met inzet van paarden direct toe te passen.

 

Systemisch coachen geeft veel inzichten en bewustwording op de diepere lagen. Het leert ons dat we onderdeel zijn van een geheel. Dat alles ergens zijn plek kent. Het systemisch werken is een absolute verrijking voor de paardencoach. Het geeft veel inzichten en tools die inzetbaar zijn om vanuit een breder perspectief te kunnen coachen.

 

De volgende studie 2-daagse vindt plaats op 17/18 juni 2021. 


V5-Horse-assisted Sensitive Power HaSP

Ongeveer 20 procent van alle mensen, is hoog sensitief. Zij ontvangen meer dan gemiddeld, signalen en informatie op uit hun omgeving, die voor anderen vaak niet waar te nemen zijn. Een eigenschap die een prachtige kracht kan zijn, mits er een aantal inzichten en vaardigheden ontwikkeld zijn, om deze eigenschap positief in te kunnen zetten en managen. Voor veel mensen is dit een zoektocht, want meestal gaat dit

niet vanzelf en is een steuntje in de rug meer dan welkom.

Het is zeker geen toeval dat veel hoog sensitieve mensen, zich bijzonder aangetrokken voelen tot paarden. In feite lijken zij elkaar goed aan te voelen en te begrijpen,

aangezien hun manier van waarnemen, en hun gevoeligheid, sterke overeenkomsten heeft!

 

Paarden zijn krachtige maar ook zeer sensitieve dieren. Zij hebben vanuit hun rol als kuddedier, deze eigenschappen ontwikkeld om met elkaar als kudde te kunnen overleven. Zij nemen de wereld om hen heen voortdurend waar, geven elkaar daarbij signalen. Een gezonde innerlijke en emotionele balans is belangrijk voor een kudde, en om dit

te behouden helpen en ondersteunen zij elkaar (of ons als mens als we met hen in contact komen), onder andere door spanningen te reduceren.

 

Het begeleiden van dit proces met paarden, vraagt van ons als begeleider, naast kennis over het thema, enkele belangrijke inzichten en vaardigheden. In deze verdiepende training gaan we op een ontspannen en ongedwongen wijze, op zoek naar handvatten en tools om in ons werk met mens en paard, sensitieve eigenschappen optimaal te begeleiden

en te leren inzetten als kracht.

 

Er worden wetenschappelijke achtergronden verkend, praktische oefeningen in het werken rondom dit thema, maar ook (systemische) oefeningen tot zelfonderzoek en

zelfontwikkeling. Je gaat naar huis met kennis en vaardigheden rondom het werken met mens en paard in combinatie met hoog sensitiviteit, en oefeningen om

direct toe te passen binnen je werk met je cliënt in combinatie met paarden.

 

Hierbij verkennen we onze relatie met het thema, is er aandacht voor de driehoek mens-paard-begeleider, en hoe dit te integreren in je eigen manier van werken.

 

We werken hierbij met een praktische opzet en ervaringsgericht, maar ook fenomenologisch (met wat

zich aandient).  Een bijzondere, speelse maar ook verdiepende training!

 

Heel graag tot ziens, ik kijk er naar uit je te ontmoeten.

Linda Gillis

 

Deze studie 2-daagse wordt verzorgd door onze gast-docente Linda Gillis.

De volgende studie vindt plaats op 5/6 november 2020.

 


V6 - Coaching Zorgkinderen

Zorgkinderen, kinderen met een label of stempel, special

needs, specifieke behoeftes, allemaal benamingen voor kinderen die nét even iets meer of iets anders nodig hebben. Kinderen die niet (goed) mee kunnen komen in de maatschappij, die niet altijd kunnen voldoen aan wat andere mensen van hun verlangen.

Kinderen met bijvoorbeeld adhd, ass of een lvb. (lichte

verstandelijke beperking) Maar ook kinderen die een vervelende ervaring hebben mee gemaakt (in welke vorm dan ook) en net even dat extra steuntje in de rug goed kunnen gebruiken.

Iedereen kent wel één of meerdere kinderen die aan deze

beschrijving voldoen.

 

Hoe tof is het als jij als coach (met de paarden als co-coach) dat extra steuntje kan bieden, dat jij kan je cliënten inzicht kan

geven in de omgang met hun eigen emoties. Dat jij als paardencoach het kind kan laten ervaren wat zijn of haar grenzen zijn en hoe ze dit kunnen aangeven. Dat de kinderen zich verder kunnen ontwikkelen, weer leren te vertrouwen op zichzelf en wellicht ook op anderen.

 

In deze 2-daagse studie neem ik je mee in de wereld van het coachen met zorgkinderen, we behandelen gedeeltes theorie over verschillende diagnoses, en gaan aan de slag in de bak met casussen, rollenspellen en oefenen we op elkaar.

De praktische kant komt ook aan de orde. Je leert verschillende nieuwe activiteiten en we behandelen mogelijke 'agressie' en hoe daar mee om te gaan. Ook leg ik uit hoe je, op basis van jouw achtergrond, bij gemeentes binnen kunt komen zodat je bijvoorbeeld uitbetaald kan worden via een PGB.

 

Wie ben ik?

Ik ben Bianca van der Voort. Ik geef coaching met behulp van paarden binnen mijn bedrijven Horsebuddy en KuddeCoaching.

Bij Horsebuddy ligt de nadruk op individueel (zowel particulier als in opdracht van gemeentes) en ben ik gespecialiseerd in

kinderen, jongeren en jongvolwassenen met oa adhd, ass en lvb.

Bij KuddeCoaching ga ik vooral aan de slag met groepen, teams en het zakenleven.

Ik heb Horsebuddy opgericht in 2012 en ik werk inmiddels meer dan fulltime.

 

Graag tot ziens!

Bianca van der Voort

 

De studie Zorgkinderen vindt plaats op 16/17 november 2020 = VOL. Kijk in de agenda 2021 voor nieuwe data. 

Gastdocente: Bianca van der Voort


V7 - Paardentaal en paardengedrag voor coaches

De inzet van paarden tijdens coachsessies vergt van jou als coach niet alleen kennis en deskundigheid van het coachvak.

Minstens zo belangrijk is de kennis van het paard.

Paarden zijn meesters in communicatie.

 

Wat vertellen ze ons?

Wat laten ze zien?

Hoe reageren wij als mens op het gedrag van het paard?

Welke communicatie kunnen wij toepassen om tot een evenwaardige verbinding te komen met het paard?

 

Om de uitwisseling van informatie tussen het paard en de coachee op een effectieve manier toe te kunnen passen in de praktijk is kennis van het natuurlijk gedrag van het paard ontzettend belangrijk.

 

In deze 2-daagse verdiepingsmodule voor coaches wordt aandacht besteed aan het paardengedrag en de paardentaal.

Wat vertelt het paard ons? Wat kunnen wij daarmee als coach?

Hoe kunnen wij als coach de natuurlijke gedragingen en stresssignalen leren herkennen en erkennen, met als doel veiligheid en deskundigheid te kunnen garanderen tijdens coachsessies? Hoe kunnen wij met onze eigen lichaamstaal, energie en intenties het gedrag van het paard beïnvloeden? 

 

Kennis van paardengedrag en paardentaal is belangrijk om het paardenwelzijn tijdens coachwerkzaamheden te kunnen borgen en dus een MUST voor elke paardencoach!

 

Enkele reacties van deelnemers:

"Ik dacht dat ik al veel wist over paardentaal en gedrag, maar ik heb weer zoveel geleerd in 2 dagen.. super interessant!"

"Echt een aanrader!"

"Eigenlijk zou iedere paardenliefhebber en iedere paardeneigenaar dit moeten weten, dit is essentiële basiskennis voor iedereen". 

 

De verdiepingsmodule vindt plaats op 10/11 december 2020 en op 22/23 januari 2021.

Twee dagdelen van deze module worden verzorgd door gastdocente Claudia Baldwin, Happy Horse Coaching Farm.

Claudia is deskundige en ervaringsexpert in paardentaal, lichaamstaal en communicatie met paarden.