Verdiepingsmodules

Voor alle onderstaande V-modules geldt dat deze door deskundige en ervaren trainers worden begeleid. De V-modules zijn opengesteld voor iedereen die verdieping zoekt op één van de vakgebieden, in het bijzonder paardencoaches. De V-modules vinden plaats op de locatie van Groots & Puur met Paardenkracht in Velden, tenzij anders aangegeven. Er zijn voldoende overnachtingsmogelijkheden in de nabije omgeving. Je ontvangt een bewijs van deelname na het volgen van de verdiepingsmodule.

 

Kosten:

De prijs voor verdiepingsmodules bedraagt 495,00 euro inclusief studiematerialen, lunches en tussendoortjes.

 

Heb je interesse in deelname aan meerdere studies bekijk dan ons gunstige combinatiepakket!

 

Genoemde prijzen zijn exclusief BTW, voor particulier of bedrijven met BTW vrijstelling is facturatie op basis 0% BTW tarief (CRKBO vrijstelling) mogelijk.

 


V1 - Introductie NLP en Horse Assisted Coaching

Leer tijdens deze studie 2-daagse de basisprincipes van NLP (Neuro Linguistisch Programmeren) en concrete toepassingen tijdens paardencoachsessies.

Tijdens het theoretisch gedeelte van de studie worden de belangrijke basisprincipes van NLP behandeld. De vooronderstellingen van NLP en de veranderingstechnieken die je als coach kunt toepassen, zowel in coachsessies met en zonder paarden. Het modelleren, de analyse van subjectieve ervaring en de communicatietechnieken komen aan de orde in deze studie.

In het praktijkgedeelte gaan we ervaren hoe we op basis van NLP-technieken de (onbewuste) vermogens van de coachee inzetbaar maken, in combinatie met paardencoaching.  Je leert hierbij enkele belangrijke basistechnieken en ontvangt deze opdrachten na afloop als hand-out voor eigen gebruik.

 

De volgende studie 2-daagse vindt plaats op 25/26 maart en 4/5 november 2021.

 


V2 - Introductie Kindercoaching voor Horse Assisted Coaching

Werk jij graag met kinderen en zoek je verdieping op dit werkgebied als coach?

Tijdens deze studie 2-daagse leer je over de intakefase en informatie uitwisseling met ouders, de aspecten van het kinder-coachen, het toepassen van coachprincipes in oefeningen, het borgen of verankeren van de positieve verandering(en) en de evaluatie. Tijdens het praktijk gedeelte leer je hoe je een veilige en effectieve leeromgeving voor het kind creëert en hoe jij als coach dit samen met de paarden begeleidt. 

 

De volgende studie 2-daagse vindt plaats op 9/10 april 2021.


V3 - Introductie Systemisch coachen met paarden

Tijdens paardencoach sessies werken we soms ongemerkt al op een systemische wijze. De paarden helpen ons inzicht te krijgen in een situatie of een systeem en vertolken hierbij vaak een bepaalde plek of rol. Daarbij helpt het de coachee om zijn eigen plek of rol te vinden in het geheel.

Door de spiegelende werking van het paard krijgen we inzichten over hoe wij "systemisch" in het leven staan. De kudde helpt ons op de diepere lagen te accepteren en aanvaarden en vanuit een egocentrisch oogpunt ons leven te leiden.

 

Ben jij benieuwd hoe jij als coach systemisch werk tijdens paardencoach sessies effectief kunt inzetten? Dan is deze 2-daagse beslist interessant voor jou!

 

Tijdens de 2-daagse studie systemisch coachen met paarden neem je kennis van het systemisch gedachtegoed en leer je als coach basisvaardigheden in systemisch coachen, die je kunt toepassen tijdens coachsessies in nabijheid van de paarden. Deze studie bestaat uit een theoretisch en praktisch gedeelte. Tijdens het praktisch gedeelte gaan we samen aan de slag en leer je tools om systemisch coachen met inzet van paarden direct toe te passen.

 

Systemisch coachen geeft veel inzichten en bewustwording op de diepere lagen. Het leert ons dat we onderdeel zijn van een geheel. Dat alles ergens zijn plek kent. Het systemisch werken is een absolute verrijking voor de paardencoach. Het geeft veel inzichten en tools die inzetbaar zijn om vanuit een breder perspectief te kunnen coachen.

 

De volgende studie 2-daagse vindt plaats op 17/18 juni (=VOL) 


V4- Werkvormen voor de Paardencoach

Zet jij als Paardencoach graag diverse werkvormen in om een coachsessie succesvol te faciliteren?

Ben je op zoek naar (nieuwe) werkvormen om jouw 'toolbox' goed mee te vullen, zodat jij goed voorbereidt aan een coachsessie of traject begint?

 

Tijdens de 2-daagse studie Werkvormen voor de Paardencoach staat de toepassing van diverse werkvormen in de praktijk centraal. 

 

Er zijn legio aan mogelijkheden om het paard in te zetten bij diverse werkvormen. Ook zijn er legio werkvormen specifiek aangepast aan bepaalde doelgroepen. Zo zijn er werkvormen welke we bewust inzetten om bepaalde thema's te behandelen voor kinderen en jongeren.

Begeleidt je vooral volwassenen, dan is het heel fijn om je rugzak goed gevuld te hebben met diverse werkvormen welke aansluiten op thema's die in het coachgesprek naar voren komen. 

 

Als Groots & Puur met Paardenkracht hebben wij een schat aan ervaring op gebied van coaching met verschillende doelgroepen. We delen in deze studie diverse werkvormen met de paardencoach. 

 

In deze studie behandelen we o.a.:

- werkvormen met uitsluitend inzet van het paard

- werkvormen met verschillende materialen én het paard

- werkvormen met diverse kaartensets en het paard.

 

Deze studie 2-daagse vindt plaats op 18/19 november 2021.

 


V6 - Coaching Zorgkinderen

Zorgkinderen, kinderen met een label of stempel, special

needs, specifieke behoeftes, allemaal benamingen voor kinderen die nét even iets meer of iets anders nodig hebben. Kinderen die niet (goed) mee kunnen komen in de maatschappij, die niet altijd kunnen voldoen aan wat andere mensen van hun verlangen.

Kinderen met bijvoorbeeld adhd, ass of een lvb. (lichte

verstandelijke beperking) Maar ook kinderen die een vervelende ervaring hebben mee gemaakt (in welke vorm dan ook) en net even dat extra steuntje in de rug goed kunnen gebruiken.

Iedereen kent wel één of meerdere kinderen die aan deze

beschrijving voldoen.

 

Hoe tof is het als jij als coach (met de paarden als co-coach) dat extra steuntje kan bieden, dat jij kan je cliënten inzicht kan

geven in de omgang met hun eigen emoties. Dat jij als paardencoach het kind kan laten ervaren wat zijn of haar grenzen zijn en hoe ze dit kunnen aangeven. Dat de kinderen zich verder kunnen ontwikkelen, weer leren te vertrouwen op zichzelf en wellicht ook op anderen.

 

In deze 2-daagse studie neem ik je mee in de wereld van het coachen met zorgkinderen, we behandelen gedeeltes theorie over verschillende diagnoses, en gaan aan de slag in de bak met casussen, rollenspellen en oefenen we op elkaar.

De praktische kant komt ook aan de orde. Je leert verschillende nieuwe activiteiten en we behandelen mogelijke 'agressie' en hoe daar mee om te gaan. Ook leg ik uit hoe je, op basis van jouw achtergrond, bij gemeentes binnen kunt komen zodat je bijvoorbeeld uitbetaald kan worden via een PGB.

 

Wie ben ik?

Ik ben Bianca van der Voort. Ik geef coaching met behulp van paarden binnen mijn bedrijven Horsebuddy en KuddeCoaching.

Bij Horsebuddy ligt de nadruk op individueel (zowel particulier als in opdracht van gemeentes) en ben ik gespecialiseerd in

kinderen, jongeren en jongvolwassenen met oa adhd, ass en lvb.

Bij KuddeCoaching ga ik vooral aan de slag met groepen, teams en het zakenleven.

Ik heb Horsebuddy opgericht in 2012 en ik werk inmiddels meer dan fulltime.

 

Graag tot ziens!

Bianca van der Voort

 

De studie Zorgkinderen vindt plaats op 3/4 juli 2021 = VOL, 16/17 oktober. 

Gastdocente: Bianca van der Voort


V7 - Paardentaal en paardengedrag voor coaches

De inzet van paarden tijdens coachsessies vergt van jou als coach niet alleen kennis en deskundigheid van het coachvak.

Minstens zo belangrijk is de kennis van het paard.

Paarden zijn meesters in communicatie.

 

Wat vertellen ze ons?

Wat laten ze zien?

Hoe reageren wij als mens op het gedrag van het paard?

Welke communicatie kunnen wij toepassen om tot een evenwaardige verbinding te komen met het paard?

 

Om de uitwisseling van informatie tussen het paard en de coachee op een effectieve manier toe te kunnen passen in de praktijk is kennis van het natuurlijk gedrag van het paard ontzettend belangrijk.

 

In deze 2-daagse verdiepingsmodule voor coaches wordt aandacht besteed aan het paardengedrag en de paardentaal.

Wat vertelt het paard ons? Wat kunnen wij daarmee als coach?

Hoe kunnen wij als coach de natuurlijke gedragingen en stresssignalen leren herkennen en erkennen, met als doel veiligheid en deskundigheid te kunnen garanderen tijdens coachsessies? Hoe kunnen wij met onze eigen lichaamstaal, energie en intenties het gedrag van het paard beïnvloeden? 

 

Kennis van paardengedrag en paardentaal is belangrijk om het paardenwelzijn tijdens coachwerkzaamheden te kunnen borgen en dus een MUST voor elke paardencoach!

 

Enkele reacties van deelnemers:

"Ik dacht dat ik al veel wist over paardentaal en gedrag, maar ik heb weer zoveel geleerd in 2 dagen.. super interessant!"

"Echt een aanrader!"

"Eigenlijk zou iedere paardenliefhebber en iedere paardeneigenaar dit moeten weten, dit is essentiële basiskennis voor iedereen". 

 

De verdiepingsmodule vindt plaats op 21/22 mei, 30/31 augustus en 4/5 oktober 2021.

Twee dagdelen van deze module worden verzorgd door gastdocente Claudia Baldwin, Happy Horse Coaching Farm.

Claudia is deskundige en ervaringsexpert in paardentaal, lichaamstaal en communicatie met paarden.