Register gecertificeerde Horse Assisted Coaches door Groots & Puur met Paardenkracht


Groots & Puur met Paardenkracht biedt de opleiding Paardenkracht voor Professionals, en leidt hiermee Horse Assisted Coaches op. De brede basisopleiding biedt een professionele basis voor coaches die paarden inzetten tijdens coachsessies.

De gecertificeerde coaches hebben een intensief opleidingstraject doorlopen. Het opleidingstraject is afgesloten met een praktijkexamen, dat door een derde onafhankelijke partij wordt begeleid en beoordeeld. De coaches behouden hun deskundigheid en ontwikkelen zich verder, door het bijwonen van intervisiedagen en het volgen van verdiepingsmodules en specialisatiestudies. Op deze manier ontwikkelt elke coach zich binnen zijn eigen werkgebied en specialiseert zich in het werken met bepaalde doelgroepen.

De door Groots & Puur met Paardenkracht gecertificeerde Horse Assisted Coaches conformeren zich aan de ethische gedragscode voor beroepscoaches (volgens internationale richtlijnen). 

 

Onderstaand een overzicht van gecertificeerde Horse Assisted Coaches. 


Iris Vandewal, PITT Coaching, Susteren (Limburg)

www.PITT-coaching.nl


Anna Penning de Vries, Buiten bij Anna in Berg en Dal (Gelderland) 

www.buitenbijanna.nl


Tanja Kleijn, Leren van paarden, Dussen (Noord-Brabant) 

www.lerenvanpaarden.nl


Maaike Meulendijks, Connect with Horses in Bree (België)

www.connectwithhorses.be


Linda De Roy,  De Schootsehoeve in Weelde (België)

www.deschootsehoeve.be

 


Carla Hartman - Wiersema, Praktijk de Ezelsbrug in Zeerijp (Groningen)

www.deezelsbrug.nl

 


Stéphanie van Kerrebroeck, Stéphanie coacht - groeien met paarden in Pamel (België)

www.groeienmetpaarden.be 

 


Marije Jumelet, Praktijk de Ezelsbrug in Zeerijp (Groningen)

www.deezelsbrug.nl

 


Linda Kruizinga, Praktijk de Ezelsbrug in Zeerijp (Groningen)

www.deezelsbrug.nl